Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Curs microeconomie - Cosmin Marinescu | Cosmin Marinescu

Curs microeconomie

Share

 Pentru aprofundarea modului (micro)economic de gândire, recomand:

Vor fi abordate următoarele subiecte, respectiv teme de eseu:

 • Principiul “mâinii invizibile” – de la egoism la cooperare socială

 • Proprietatea privată – stimulent esenţial în economia de piaţă

 • Alocarea resurselor şi piaţa: problema calculului economic

 • Întreprinzătorul şi activitatea antreprenorială

 • Preţuri şi costuri: cine influenţează pe cine?

 • Monopolul – eşec al pieţei?

Pentru întocmirea și redactarea eseului se va ţine seama de următoarele condiţii:

 • dimensiune: 4 pagini, Times New Roman, font 12, interspaţiere la 1,5 rânduri;

 • tratarea punctuală, nedisimulată, a problematicii formulate în titlul eseului;

 • referiri în text, eventual în notele de subsol, la lucrările incluse în bibliografie;

 • inserarea, în final, a 2-3 paragrafe care să conţină opiniile autorului eseului cu privire la tema aleasă;

 • bibliografia să conţină minimum 5 autori, cel puţin 3 dintre aceştia aflaţi în Bibliografia generală (vezi mai jos).

Cosmin Marinescu